Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Mission, vision og styring 
Mål- og resultatplan 2016
FMI skal hvert år udarbejde en mål- og resultatplan, som er opfølgningen på visionen og missionen.

Mål- og resultatplan 

Det er et fællesstatsligt krav, at der udarbejdes en mål- og resultatplan i samarbejde mellem ministerier og styrelser.

Mål- og resultatplanen udarbejdes i lyset af den koncernfælles vision og mission.


Mål- og resultatplanen danner grundlag for opfølgning på, om FMI leverer de resultater, som Forsvarsministeriet og FMI har fastsat som strategisk vigtige i indeværende år.

Mål- og resultatplanen indeholder overordnede, strategiske pejlemærker af mere langsigtet karakter. De udmøntes i mere konkrete mål, der i udgangspunktet er etårige.

Årsberetning

Opfølgning vil ske kvartalsvis til FMI Direktion og til Forsvarsministeriet via en midtvejsrapportering og en årsberetning.

Sidst opdateret 28-01-2020 - kl. 10:17

Download