Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Om FMI 
FMI's mission og vision
FMI arbejder for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Mission, vision og styring 

Som styrelse er vi en del af noget større - Forsvarsministeriets koncern - og derfor arbejder og udvikler vi os indenfor rammen af den koncernfælles mission og vision:

Mission:

  • Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed

Vision:

  • Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.
  • Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner
  • Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde

 

FMI har for 2020 operationaliseret den koncernfælles mission og vision i tre strategiske pejlemærker:

 

De strategiske pejlemærker indgår i FMI Mål- og resultatplan 2020. Læs mere herunder.
 
Styring

Det er et fællesstatsligt krav, at der udarbejdes en mål- og resultatplan i samarbejde mellem ministerier og styrelser.

Mål- og resultatplanen danner grundlag for opfølgning på, om FMI leverer de resultater, som Forsvarsministeriet og FMI har fastsat som strategisk vigtige i indeværende år. Planen indeholder også overordnede, strategiske pejlemærker af mere langsigtet karakter.

Opfølgning på mål- og resultatplanen munder ud i vores årlige årsberetning.

Sidst opdateret 28-01-2020 - kl. 10:25

Læs også