Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Støjportalen 

Terminalstøjrapport 

Den akkrediterede rapport indeholder forudsætninger og resultater af beregninger af terminalstøjbelastningen omkring Flyvestation Skrydstrup i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj fra virksomheder” samt nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.

Rapporten er udarbejdet af Sweco Danmark A/S. Støjberegningerne har været underkastet ekstern kvalitetssikring ved FORCE Technology.

Terminalstøjsberegningerne vil blive gennemgået på borgermøde 8. august 2019.

Download
Den akkrediterede rapport med bilag:
731_Skrydstrup_Terminalstøj_Rapport_juni-2019_Final_Komp

Download Støjkonturkort for alle situationer:
Alle_støjkort

Download Rapporten vedrørende bestemmelse af lydeffektniveauer for F-16 Motorafprøvning, opstartsprocedure og accelerationstest:
731_Skrydstrup_F-16_Kildestyrkedata_Rapport_juni-2019_Final

Spørgsmål og pressekontakt

Spørgsmål til terminalstøjsrapporten kan rettes til: fmi-ktp-nfp@fiin.dk
Pressekontakt: presse-fmi@mil.dk
Sidst opdateret 04-07-2019 - kl. 13:15