Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Støjportalen 

Miljøkonsekvensvurdering 

Forsvarsministeriet har gennemført en Miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Første trin i processen har været en afgrænsning af de emner, der indgår Miljøkonsekvensvurderingen. Andet trin var, at udarbejde selve Miljøkonsekvensvurderingen, hvorefter den blev sat i offentlig høring fra d. 4. juli 2019 til d. 30. august 2019. Her havde borgere og myndigheder mulighed for at tilkendegive deres holdning. Den endelige Miljøkonsekvensvurdering kan tilgås her.

Høringssvar og Forsvarsministeriets besvarelser

Der er modtaget 16 høringssvar. Navn, adresser og telefonnumre i de private høringssvar er overstreget og et enkelt privat høringsvar offentliggøres ikke efter ønske fra afsenderen. Alle afsendere af høringssvarene vil modtage et direkte svar.

Herunder følger en oversigt over de modtagende høringssvar fra private borger, kommuner, foreninger, Miljøstyrelsen samt interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer, samt en oversigt over Forsvarsministeriets besvarelse til hver enkelt høringssvar.   

Høringssvar - Miljøkonsekvensvurdering

Oversigt over Forsvarsministeriets behandling af høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen af 24. oktober 2019

Baggrund og Proces

Miljøkonsekvensvurderingen, bilag samt væsentlighedsvurdering kan findes herunder:

Miljøkonsekvensvurdering for ændring af Flyvestation Skrydstrup

Bilag A Høringssvar - MKV Skrydstrup 

Bilag B Principskitse (Indgår i Miljøkonsekvensvurderingen s. 176)

Bilag C OML beregninger
 
Bilag D Miljøvurdering Aviform 
 
Bilag E Effekt af flystøj på børns sundhed trivsel og indlæring

Bilag F Flystøjs påvirkning af boligpriser

Bilag G Velfærdsmæssige konsekvenser af støj fra F35 kampfly
 
F-35 Væsentlighedsvurdering - Skrydstrup

Afgrænsningsrapporten samt høringssvar og bemærkninger til høringssvar fremgår af dokumentet nedenfor:

Endelig afgrænsningsrapport med høringssvar

Notat med baggrund og proces for Miljøkonsekvensvurderingen fremgår nedenfor:

Miljøkonsekvensvurdering ved placering af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup
Sidst opdateret 10-01-2020 - kl. 17:49