Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Støjportalen

F-35 parked

Portalen har til formål at skabe åbenhed omkring de støjaspekter, som både anskaffelsen af Danmarks kommende kampfly F-35 samt de eksisterende F-16 på Flyvestation Skrydstrup er omfattet af.

I relation hertil gives adgang til forskningspublikationer og gældende retningslinjer på støjområdet, herunder det generelle regelgrundlag for fly- og terminalstøj, samt udenlandske erfaringer og sammenligninger mellem F-16 of F-35 kampflyene for hvad angår støjniveauer.

Miljøkonsekvensvurdering
Forsvarsministeriet har gennemført en Miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Første trin i processen har været en afgrænsning ad de emner, der skal indgå i Miljøkonsekvensvurderingen. Herefter er selve Miljøkonsekvensvurderingen udarbejdet.

Beregning af støj - Terminal- og flystøj

Skrydstrup

De to centrale begreber er terminalstøj og flystøj.
De to støjkilder har forskellige grænseværdier og beregnes forskelligt i henhold til Miljøstyrelsens vejledning herfor.

 

Udenlandske kilder - Norge og Holland

Flymønstre

Her på siden kan du tilgå og læse om nogle af de erfaringer, Norge og Holland har gjort sig vedrørende støj i forbindelse med anskaffelsen af deres nye F-35 kampfly.

 

Punktberegninger F-35

Tilgå herunder punktberegninger af F-35 flystøjbelastningen for alle ejendomme indenfor støjkompensationsmodellens zoner:

Støjforskning

Såvel World Health Organization (WHO), European Environment Agency (EEA) og Civil Aviation Authority (CAA) har udgivet forskningspublikationer på forskningsområdet.


Bliv klogere på støjgeners påvirkning og betydning.

F-35 i luften - Demonstrationsflyvning

F-35 i luften - Demonstrationsflyvning

Forsvaret ønsker at skabe større åbenhed om støj ved Flyvestation Skrydstrup og planlægger derfor efter ønske fra lokalbefolkningen at afvikle en demonstrationsflyvning.

 

F-16 støj - Flyvestation Skrydstrup

F-16 Take Off

Tilgå miljøgodkendelse for FSN Skrydstrup, vejledning til indmeldelse af klage, planlagte aktiviteter og borgerdialog.

 

Civile lufthavne - Hvordan gør de?

Civile lufthavne

Københavns og Billund Lufthavn arbejder også løbende med minimering af støjen og du kan læse mere om, hvordan de gør her:

 

Til orientering ses herunder bilag relateret til kompensationsordningen for Kastrup Lufthavn i forbindelse med udbygningen af lufthavnen i 1980’erne. Dokumenterne er fra henholdsvis 1981 og 1986: