Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Støjportalen 

Beregning af støj 

De to centrale begreber i sagen er terminalstøj og flystøj.
De to støjkilder har forskellige grænseværdier og beregnes forskelligt i henhold til Miljøstyrelsens vejledning herfor.

Flystøj
Flystøj er den støj, som anvendelse af fly påfører området ved flyvestationen ved flyvning og taxi med fly. Flystøjen afhænger af bl.a. flytype,  flyveprofilen (hastighed, flyvehøjde og motorindstilling), antal flyoperationer og deres døgnfordeling og flyveruter samt de meteorologiske forhold.

 

Terminalstøj
Terminalstøj er støj fra den anvendelse, der ikke har direkte forbindelse med operationer. Ved terminalstøj forstås alle aktiviteter, der foregår inden for flyvestations hegn og omfatter bl.a. støj fra operationer med fly ved garageringsanlæg, herunder opstart og afprøvning af flymotorer. Den fysiske placering af hangar faciliteterne har betydning for terminalstøjen, herudover bl.a. antal flyvninger og deres fordeling på hhv. dag, aften og nat.

 

Vejledninger og retningslinjer
Herunder kan du finde en række af de centrale dokumenter, som omhandler forskellige aspekter af støj for en virksomhed og på en flyvestation.

Vejledningerne giver bl.a. indsigt i selve behandlingen efter de forskellige love såsom miljøbeskyttelsesloven, planloven og der gives bl.a. retningslinjer for, hvordan flystøj måles og hvordan støjbelastningen fra flytrafik beregnes.

Sidst opdateret 04-07-2019 - kl. 12:39

Eksterne links