Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Industri | Nyt Kampfly 
Procesplan for behandling af JPO F-35 anskaffelser - Klik for stort format i PDF
Procesplan for behandling af JPO F-35 anskaffelser - Klik for stort format i PDF.

Proces for anskaffelser 

Det skal understreges, at der for anskaffelser i F-35 Kampfly-regi er tale om anskaffelser, som foretages af Joint Programme Office (JPO). Det er således JPO og ikke FMI, der er ordregivende myndighed, idet FMI hverken har indflydelse på udarbejdelsen af RFI-materialet eller beslutning om tildeling. Ligesom det er JPO og dermed ikke FMI, som vil være part i en evt. kontrakt.

FMI videreformidler således udelukkende materialet til potentielle danske virksomheder, på vegne af JPO.

Danske virksomheder kan få indsigt i tidligere RFI-spørgeskemaer ved at kontakte F-35 Kampflyprogram.

Nedenstående proces må ikke forveksles med en traditionel FMI-anskaffelsesproces.

Processen

  1. Interesserede virksomheder skal, for at få adgang til det fulde materiale for relevante anskaffelse, henvende sig til F-35 Kampflyprogram: FMI-KTP-NFP@FIIN.DK 
  2. FMI vil herefter foretage en vurdering af virksomheden i forhold til udstedelse af en Non Disclosure Agreement (NDA)
  3. De virksomheder, der kan godkendes til at underskrive en NDA, vil herefter få adgang til RFI-materialet (Request for Information)
  4. De godkendte virksomheder skal senest på den angivne frist indsende deres besvarelse til FMI
  5. FMI vil herefter gennemgå de modtagne besvarelser, herunder påfører evt. bemærkninger
  6. FMI fremsender herefter besvarelserne til JPO, som foretager evalueringen og tildelingen af opgaven
  7. JPO melder resultatet af deres beslutning til FMI
  8. FMI offentliggør resultatet, samt underretter berørte virksomheder

Evalueringsprocessen

JPO’s evalueringsteam (Red Team) står for anbefalingen til det amerikanske forsvarsministerium, som træffer den endelige beslutning om kontrakttildeling til de valgte virksomheder. Red Teamet skal bl.a. sikre, at tildeling af kontrakter sker ud fra en række objektive kriterier og undgå, at der i tildelingen sker en forfordeling af virksomheder i et eller flere partnerlande.

Evalueringsprocessen tager typisk seks-otte måneder. Når information om den endelige beslutning om kontrakttildeling tilgår FMI, orienterer FMI de virksomheder, der besvarede RFI’en. Derudover vil FMI offentliggøre resultatet på indeværende side.

Sidst opdateret 14-11-2018 - kl. 12:55

Kontakt

Ved spørgsmål til anskaffelsesprocessen kontaktes:

F-35 Kampflyprogram
E-mail:FMI-KTP-NFP@FIIN.DK

Download