Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Industri | Industriel deltagelse

Industri

Under F-35 partnerskabet bliver partnerlandenes nationale industrier tildelt ordrer efter et såkaldt ”best value”-princip, der bl.a. fokuserer på pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Dette sker ved, at danske virksomheder deltager i konkurrence med virksomheder i andre partnerlande om at vinde ordrer til eksempelvis produktionen og vedligeholdelsen af kampflyet.

Aktuelle anskaffelser relateret til F-35 kampfly, er alle iværksat af Joint Program Office (JPO) – hovedkontoret for Joint Strike Fighter-programmet (JSF). Dette sker ved udsendelse af en såkaldt Request for Information (RFI), hvor relevante virksomheder besvarer et spørgeskema. RFI-processen må ikke forveksles med en traditionel anskaffelsesproces i FMI.

Behandlingen af danske virksomheders RFI-besvarelser er forankret i F-35 Kampflyprogram ved FMI.
Virksomhederne kan få indsigt i tidligere anvendte RFI-spørgeskemaer ved at kontakte F-35 Kampflyprogram.

Værd at vide

F-35 under konstruktion

 

  • Indeværende industriside indeholder en henvisning til de anskaffelser, der iværksættes i JPO
  • Der er således ikke tale om anskaffelser iværksat af F-35 Kampflyprogram ved FMI, som udelukkende videreformidler anskaffelserne
  • Anskaffelserne er begrænset til danske virksomheder, idet virksomheder i de øvrige partnerlande henvises til deres respektive myndigheder
  • Fulde oplysninger om anskaffelserne er klassificerede og således udelukkende tilgængelige for virksomheder, der har underskrevet en "Non Disclosure Agreement" (NDA)
  • En anskaffelse karakteriseres som værende aktuel til den endelige kontrakttildeling er foretaget 

Proces og Industripartnerskab

 

Det skal understreges, at der for anskaffelser i F-35 Kampfly-regi er tale om anskaffelser, som foretages af JPO. Det er således JPO og ikke FMI, der er ordregivende myndighed, idet FMI hverken har indflydelse på udarbejdelsen af RFI-materialet eller beslutning om tildeling. Ligesom det er JPO og dermed ikke FMI, som vil være part i en evt. kontrakt.

F-35 Industripartnerskab
På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan danske myndigheder og DI arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for danske virksomheders muligheder i JSF-programmet.

Se oversigt over aktuelle anskaffelser herunder.

Kontakt

Ved spørgsmål til ovenstående information og anskaffelsesprocessen kontaktes:

F-35 Kampflyprogram
E-mail:
FMI-KTP-NFP@FIIN.DK

Ved henvendelser af anden karakter end F-35/andre industrielle forespørgsler:

Forsvarets Industrikontor
E-mail:
OPENFORBUSINESS@MIL.DK