Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Tidsplan for anskaffelsen af Danmarks nye kampfly

F-16 og F-35 på base

Indfasningen af de danske F-35 kampfly gennemføres over en periode på seks år fra 2021-2026, som forudsat i Nyt Kampfly-aftalen fra 2016. De første fly vil blive leveret til Luke Air Force Base i USA, forventeligt i 2021, hvor de skal indgå i uddannelse af danske piloter i samarbejde med øvrige F-35 partnere.

Første fly på Skrydstrup Flyvestation

De første F-35 fly forventes at ankomme til Flyvestation Skrydstrup i 2023, hvor de indledningsvist vil blive brugt til træning af danske piloter. Med F-16 flyenes brugsmønster forventes det, at det sidste F-16 fly udfases med udgangen af 2024.

Nationale opgaver

Leveringsplanen muliggør, at de nationale opgaver kan løses selvstændigt med et nyt kampfly fra 2024.
Det følger således af den politiske aftale, at der forventeligt ikke vil kunne gennemføres internationale operationer med danske kampfly i perioden 2022-2024, da forsvaret befinder sig i en overgangsfase fra F-16 til F-35, hvor den nye kapacitet gradvist opbygges.

Internationale opgaver

I løbet af 2025 forventes det at være muligt at udsende et begrænset kampflybidrag til internationale operationer samtidig med, at de nationale opgaver varetages.

Fra 2027 forventes det, at Joint Strike Fighter kan løse det fulde opgavekompleks både nationalt og internationalt.

Opgavekompleks

 • Overvåge dansk og tilstødende luftrum
  (fra og med 2024)
 • Afvise krænkelser af dansk luftrum
  (fra og med 2024)
 • Forebygge konflikter og krig
  (fra og med 2025)

 

Læs fulde opgavebeskrivelse under "Opgaver".

Milepæle for anskaffelsen

 • 2016 (16. juni)
  Typevalg og Politisk aftale om nye Kampfly indgået
 • 2017 (14. december)
  Aktstykke tiltrådt af Folketingets Finansudvalg
 • 2018 (primo)
  Indgåelse af første kontrakter
 • 2021 (marts)
  Første fly på Luke Air Force Base
 • 2023
  Første fly på Flyvestation Skrydstrup
 • 2024 (løbende)
  F-35 overtager afvisningsberedskabet (delvis operativ status)
 • 2024 (ultimo)
  F-16 udfases operativt 
 • 2022-2024
  Ingen F-35-planlagte internationale operationer (INTOPS)
 • 2025 og 2026
  Begrænset F-35-bidrag til internationale missioner(fx to fly eller reduceret antal flyvninger pr dag)
 • 2027
  Fuld deltagelse i internationale missioner (fuld operativ status)