Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nyt Kampfly 
Air Control Wing
Ved afvisningsberedskab vil F-35 blive sendt på vingerne af Air Contol Wing i Karup.

Opgaver 

Danmarks kommende kampfly F-35's rolle bliver, som det er tilfældet med forsvarets nuværende F-16 kampfly, at bidrage til løsning af følgende opgaver:

  • Overvåge dansk og tilstødende luftrum (fra og med 2024)
  • Afvise krænkelser af dansk luftrum (fra og med 2024)
  • Forebygge konflikter og krig (fra og med 2025)

 

Overvåge dansk og tilstødende luftrum

Det danske luftrum bliver konstant overvåget af Flyvevåbnet. I tilfælde af uregelmæssigheder, sendes afvisningsberedskabet, som består af to F-16, straks på vingerne for at se nærmere på sagerne. Afvisningsberedskabet kan også hjælpe fly i nød, ved fx at inspicere deres problem i luften.

Afvise krænkelser af dansk luftrum

Efter 11. september 2001, har denne opgave fået en ny dimension. Før forventede man egentlig kun krænkelser fra militære fly, nu kan det også være kaprede civile fly. Danske F-16 er bevæbnede til at kunne afvise krænkelser af dansk luftrum.

Forebygge konflikter og krig

Danske kampfly er i stand til at løse operationer overalt i verden, hvor deres opgave blandt andet vil være at støtte flåde- og hærstyrker. Kampflyets styrke er, at det på ekstrem kort tid kan være der hvor behovet for støtte er, og at det kan smide bomber med meget stor præcision.

Sidst opdateret 04-09-2018 - kl. 09:21