Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Processen og aktiviteter

Folketingssalen

Den 7. juni 2018 afholdte Forsvarsministeriet borgermøde i Vojenshallerne, hvor borgerne i Flyvestation Skrydstrup’s nærområde og andre interesserede blev orienteret omkring forhold i forbindelse med de nye F-35 kampfly. Her blev de fremmødte bl.a. orienteret om håndteringen af støjberegningerne, eventuel kompensation for flystøj samt den igangsatte miljøkonsekvensvurdering af implementeringen af F-35.

Kompensationsordning

Den 15. november 2019 offentliggjorde Forsvarsministeriet, at Regeringen havde indgået en aftale med partierne bag forsvarsforliget om støjkompensation Flyvestation Skrydstrups naboer. Der skal bruges ca. 250 millioner kroner af den samlede kampflyøkonomi til at kompensere de borgere, som vil være mest berørt at flystøj når F-35 kampflyene erstatter de nuværende F-16 kampfly. Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

Miljøkonsekvensvurdering

Borgere, styrelser og Haderslev Kommune er blevet inddraget i arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen. Du kan finde yderligere information om Miljøkonsekvensvurdering og afgrænsningshøringen her.

Kommende bygge-/anlægsaktiviteter

Byggemodning på Flyvestation Skrydstrup gennemføres i perioden primo 2019 til medio 2020. Selve byggeanlægsprojektet gennemføres i perioden medio 2020 til medio 2023 og vil omhandle den komplette etablering af F-35 komplekset.

 

Forslag til anlægslov for Flyvestation Skrydstrup

 • Lovforslag om anlægslov i høring
  Dato: Udgangen af 2019

 

 • Behandling af lovforslag om anlægslov
  Dato: Begyndelsen af 2020

Næste borgermøde

 • Dato: Primo 2020 - dato tilgår
  Sted: Tilgår
  Emne: Anlægslov og støj- og kompensationsbekendtgørelse for Flyvestation Skrydstrup