Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Byggeri og anlæg

Skrydstrup Flyvestation

Som en del af den politiske aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016 blev partierne enige om, at de danske kampfly fortsat skal operere fra Flyvestation Skrydstrup, som herved skal ombygges og klargøres til at modtage F-35 kampflyene.

Projektet omfatter i sin nuværende form ikke særlige bygge- og anlægsarbejder beregnet til krise og krig. I tilfældet af et ændret trusselsbillede vil det således potentielt være nødvendigt at foretage yderligere investering i bygge- og anlægsarbejdet.

På siden her kan du læse mere om emner, der relaterer sig til bygge- og anlægsarbejderne. Siden vil løbende blive opdateret i forhold til borger/informationsmøder, tidsplaner, støjmålinger m.m.


Kontakt & FAQ

Spørgsmål og henvendelser vedrørende støj, byggeri og anlægsprocessen i Skrydstrup skal rettes til:

Nyt Kampfly Program
Email: fmi-ktp-nfp@fiin.dk


  • Se også FAQ, for svar på ofte stillede spørgsmål

Borgerinddragelse og kommunikation

Nyt Kampfly Programmet vil løbende orientere borgerne i Haderslev Kommune om byggeri- og anlægsprocessen.

Dette vil ske i form af både borgermøder samt information på nærværende Nyt Kampfly-portal.


Bygge-/anlægsaktiviteter

  • Lovforslag om anlægslov i høring
    Dato: Udgangen af 2019

Fighter Wing Skrydstrup

Hele Fighter Wing Skrydstrups område udgør 856 hektar, hvilket svarer til mere en 1.700 fodboldbaner. Hvis hele arealet skulle dækkes af fodboldbaner, vil det kræve mere end 35.000 spillere at besætte banerne. Perimetervejen rundt langs hegnet er ca. 11.5 km lang og anvendes ofte til løbeturer.

Der er to landingsbaner på Fighter Wing Skrydstrup i form af en hovedbane og en parallelbane. Derudover er der en græslandingsbane.