Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nyt kampfly: Baggrund 
Forsvarsministeriet

Politisk proces 

Regeringen, Socialdemokraterne, De Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik 9. juni aftale om nye kampfly til erstatning for aldrende F-16. Der er enighed om at anskaffe 27 F-35A Lightning II kampfly og at finansiere anskaffelsen inden for Forsvarets ramme – med ambitionen om at det ikke går ud over operativ evne.

Nye kampfly del af forsvarsaftale


Det fremgår af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, at Danmark også fremadrettet skal råde over en kampflykapacitet. Det er således politisk bestemt, at kampfly fortsat skal være en del af det danske forsvar og løse opgaver, som bidrager til varetagelsen af danske sikkerhedspolitiske interesser.

Baggrunden for forsvarsaftalens fokus på nye kampfly er blandt andet beretningen fra Forsvarskommissionen af 2008 og forsvarsforliget 2010-2014. Disse konstaterede et fortsat dansk sikkerhedspolitisk behov for kampfly til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum, overvågning af nationalt interesseområde, samt mulighed for udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

De aldrende F-16 fly skal på pension

De danske F-16 fly har, når de forventeligt udfases i perioden 2020-2024, fløjet i mere end 40 år. De nærmer sig grænsen for, hvor mange flyvetimer der er tilbage i flyene. Danmarks nuværende F-16 samarbejdspartnere har eller er på vej til at erstatte deres F-16 fly. Dette vil have betydning for Danmarks muligheder for fremtidigt samarbejde med andre F-16 brugere. Danmark vil således over tid blandt andet skulle stå alene med de stigende omkostninger, der vil være til anskaffelse af nye reservedele, opdatering og vedligeholdelse af flyene. En levetidsforlængelse vil derfor samlet set være forbundet med betydelige operative, tekniske og økonomiske udfordringer.

Nyt Kampfly Program

Til at forberede beslutningsgrundlaget for anskaffelsen af nye kampfly blev Nyt Kampfly Program (New Fighter Program, heraf forkortelsen NFP) oprettet i marts 2013. Nyt Kampfly Program var en integreret del af Forsvarsministeriets departement indtil januar 2017, og havde blandt andet til opgave at evaluere de tre kampflyskandidater inden for fire grundlæggende områder: strategiske, militære, økonomiske og industrielle forhold. Pr. 1. januar 2017 overtog Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse programmet med det formål, at færdiggøre anskaffelsen af de nye F-35A Lightning II kampfly. Programmet er nu kendt som F-35 Kampflyprogram.

Typevalgsprocessen

Den afsluttede typevalgsproces blev påbegyndt i 2013, og var en genopstart af en tidligere typevalgsproces, som blev sat i bero i 2010. Beslutningen i 2010 om at udskyde den oprindelige typevalgsproces blev truffet med henvisning til, at det var muligt at anvende F-16 flyene længere end oprindeligt planlagt. I den afsluttede typevalgsproces indgik Eurofighter, F-35A Joint Strike Fighter og F/A-18F Super Hornet.

Formålet med processen frem til typevalget var at skabe det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning om typevalg blandt de tre deltagende kampflykandidater. Typevalgsprocessen skulle danne grundlag for, at der efter typevalg kunne indledes forhandlinger med den valgte kandidat om en efterfølgende anskaffelse. Desuden var det en del af typevalgsprocessen at fastlægge de økonomisk og operativt mest gunstige ud- og indfasningstidspunkter for kampflyene.
Sidst opdateret 04-07-2018 - kl. 12:16

Politisk aftale