Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

F-35: Offentliggørelse af høringssvar

Indholdsområde

 
Nyt om F-35 
 

F-35: Offentliggørelse af høringssvar 

Forsvarsministeriet har gennemført en Miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup.

24-09-2019 - kl. 14:30
I perioden 4. juli til 30. august 2019 har Miljøkonsekvensvurderingen været i offentlig høring. På Nyt Kampfly-siden under Miljøkonsekvensvurdering findes oversigt over de indkomne høringssvar, og du kan ligeledes læse mere om Miljøkonsekvensvurderingen, samt byggeri og anlægsprocessen generelt.

Der er modtaget 16 høringssvar. Navn, adresser og telefonnumre i de private høringssvar er overstreget og et enkelt privat høringsvar offentliggøres ikke efter ønske fra afsenderen. Behandlingen af høringssvarene forventes at være færdig inden efterårsferien. Alle afsendere af høringssvarene vil modtage et direkte svar.

De modtagne høringssvar kommer fra private borgere, kommuner, foreninger, Miljøstyrelsen samt interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer.