Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

FAQ - Generelt om anskaffelsen

Opgaver for Danmarks kampfly

 • Hvilke opgaver skal vores nye kampfly løse?

  F-35 skal jævnfør den politiske aftale kunne løse de samme opgaver, som den nuværende F-16-kampflykapacitet, herunder indgå i den nationale opgaveløsning fra 2024 og fra 2025 kunne udsendes i begrænsede internationale operationer. Det fulde opgavekompleks kan løses fra 2027. Se her, for mere information om kampflyenes opgaver.

 

 • Hvor ofte skal de kunne sendes i internationale operationer – og hvor længe?

  F-35 kampflykapaciteten kan fra 2027 løse de samme opgaver som F-16. Det betyder også, at de kan udsendes i internationale operationer til støtte for fredstids- krise- og konfliktopgaver. F-35 kampflykapaciteten er dimensioneret til at kunne udsendes i internationale operationer i op til 12 måneder hvert tredje år. Omfanget af hver enkel international mission besluttes af Folketinget.

 

 • Hvorfor skal danske kampfly gennemføre Air Policing over de baltiske lande?

  Danmark har siden 2004 bidraget til NATO’s suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum. Opgaven for det danske kampflybidrag består i at gennemføre daglige patruljeringer i luftrummet og opretholde et afvisningsberedskab til eventuelle krænkelser. Årsagen til at NATO gennemfører suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum skyldes, at de ikke selv har en kampflykapacitet, som kan dette. NATO gennemfører også suverænitetshåndhævelse af Islands luftrum.

  Mandatet for deltagelsen i Baltic Air Policing er Folketingsbeslutning B 210 af den 12. maj 2004 samt rådføring med Det Udenrigspolitiske Nævn den 18. juni 2008 og senest den 5. maj 2017.

 

Træning og uddannelse

 • Hvordan uddannes F-35 piloter?

  Uddannelse af F-35 piloter foregår i USA ved det internationale F-35 pilotuddannelsescenter. Her skal en række af de nuværende F-16 piloter også omskoles til at kunne flyve de nye fly. Det tager ca. 3,5 måned for en erfaren F-16 kampflypilot at blive omskolet til F-35 kampflyet. For en pilot, som kommer direkte fra flyveskolen i USA, vil det tage ca. 8-9 måneder.

 

 • Hvorfor skal danske F-35 piloter uddannes i USA?

  Danmark indgår i et fælles F-35 partnerskab bestående af ni nationer. Partnerskabet tilbyder blandt andet et uddannelseskoncept, hvor fælles uddannelsescentre for piloter og teknikere etableres i USA. Det giver mulighed for at gennemføre fælles uddannelse (og omskoling) af danske piloter ved det internationale F-35 pilotuddannelsescenter på Luke Air Force Base i USA. Det er mere effektivt at lade danske piloter indgå i denne mulighed frem for selv at gennemføre omskoling i Danmark. Det betyder også, at Danmark selv skal stille danske fly til rådighed for det internationale F-35 uddannelsescenter.

  Antallet af danske fly vil kunne variere alt afhængigt af behovet for danske F-35 piloter. Grundet behovet for at omskole mange F-16 piloter til F-35 kampflyet i implementeringsfasen af F-35 kampflyet (2021-2027), planlægges der på at være 6-7 danske F-35 kampfly på Luke Air Force Base. I takt med at behovet for omskoling falder, vil antallet af danske F-35 kampfly på Luke Air Force Base tilsvarende reduceres. De F-35 kampfly som ikke er på Luke Air Force Base vil være placeret på Flyvestation Skrydstrup.

 

 • Hvordan træner F-35 piloter?

  Når piloterne er uddannet til at flyve F-35 vil den daglige træning foregå på Flyvestation Skrydstrup. En del af træningen vil foregå i avancerede simulatorer, som er med til at mindske behovet for faktiske flyvetimer. Som et vigtigt supplement til den hjemlige træning vil F-35 piloterne også skulle deltage i internationale øvelser, hvor samarbejdet med andre nationer trænes og styrkes. Nogle øvelser foregår bl.a. i USA, hvor mulighederne for at træne i ”kriselignende” forhold er større end i dansk luftrum.

 

F-35 partnerskabet

 • Hvad indebærer det, at Danmark er en del af et F-35 partnerskab?

  F-35 er udviklet i samarbejde mellem ni partnerlande: USA, Storbritannien, Italien, Holland, Tyrkiet,
  Australien, Norge, Danmark og Canada. F-35 partnerskabet er forankret i det amerikanske forsvarsministerium og bemandet af de deltagende partnerlande. Ved at indgå i et partnerskab tilsikres i højere grad en fordelagtig forhandlingsposition, ligesom der skabes mulighed for stordriftsfordele.

 

Vedligeholdelse

 • Hvordan vedligeholdes de nye F-35 kampfly?

  Den daglige og mindre komplekse vedligeholdelse, herunder klargøring, afsendelse og modtagelse af kampfly, skal, ligesom for F-16, varetages af Flyvestation Skrydstrup. Der etableres ikke værkstedskapaciteter til den længerevarende og komplekse vedligeholdelse, da denne for de nye kampfly varetages gennem et partnerfælles vedligeholdelsessystem.

 

 • Hvorfor skal F-35 vedligeholdes anderledes end F-16?

  Der vil fortsat skulle gennemføres vedligeholdelse på Flyvestation Skrydstrup, og de daglige opgaver med klargøring, afsendelse og modtagelse af nye kampfly vil stort set være det samme som for F-16 i dag. Idet Danmarks deltagelse i det globale partnerskab giver mulighed for at opnå en række stordriftsfordele, vil en del af vedligeholdelsesopgaverne gennemføres inden for F-35 partnerskabets regionale vedligeholdelsescentre og i tæt samarbejde med de andre partnerlande.

  Industri

 • Hvordan er dansk industris muligheder for at vinde ordre i relation til F-35?

  Under F-35 partnerskabet bliver partnerlandenes nationale industrier tildelt ordrer efter et såkaldt ”best value”-princip, der bl.a. fokuserer på pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Danmarks deltagelse i partnerskabet indebærer et potentiale for danske virksomheder, der rækker udover almindeligt industrisamarbejde, idet danske virksomheder kan få tildelt ordrer til eksempelvis produktionen og vedligeholdelses af fly til alle landene i partnerskabet.

  Det skal i den forbindelse bemærkes, at flere danske virksomheder har vundet ordrer inden for rammerne af partnerskabet. Heriblandt leverer den danske forsvarsvirksomhed Terma over 70 missionskritiske komponenter til kampflyet, maskinvirksomheden Multicut står for produktionen af 27 forskellige skrogdele, mens Systematic i en årrække har udviklet IT-løsninger til F-35.

 

 • Hvorfor er der ikke indgået en aftale om modkøb, som på mange andre materielindkøb?

  Det er i rammerne for partnerskabet aftalt, at de ni partnerlande, herunder Danmark, ikke må fremsætte et krav om industrisamarbejde i forbindelse med en anskaffelse af F-35. Under partnerskabet bliver partnerlandenes nationale industrier derimod tildelt ordrer efter det såkaldte ”best-value”-princip, der bl.a. fokuserer på pris, kvalitet og leveringssikkerhed.  Dette har været gældende siden 1997, hvor Danmark ved aktstykke 342 indgik i den første udviklingsfase af F-35 flyet, der bl.a. specificerede, at danske virksomheder ikke på forhånd var sikret modkøb som følge af deltagelse i partnerskabet og udviklingen af flyet.

 

 • Hvad gør Forsvarsministeriet for at hjælpe dansk industri?

  Den politiske aftale om anskaffelse af 27 F-35-kampfly omfatter etableringen af det såkaldte industripartnerskab for forsvarsrelateret eksport til USA. Industripartnerskabet skal gøre en særlig indsats for at øge danske virksomheders muligheder for at få tildelt ordrer i forbindelse med den fortsatte produktion og vedligeholdelse af F-35 kampflyet. Partnerskabet blev etableret i marts 2017 og består af Dansk Industri (DI), Erhvervsministeriet (formand), Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. Du kan finde yderligere information om industripartnerskabet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

  Forsvarsministeriets understøttelse af dansk industri omfatter bl.a. videreformidling af oplysninger om udbud relateret til F-35, rådgivning og afholdelse af informationsmøder; facilitering af eventuelle væsentlige muligheder for dansk industri med udgangspunkt i initiativer fremsat og drevet af dansk industri eller F-35 producenterne; varetagelse af danske forsvarsindustrielle interesser over for F-35 Programmet og den amerikanske administration m.m.