Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Lastvogne 
Scania Danmark A/S leverer forsvarets nyt taktiske og civile lastvogne
Leverandøren af forsvarets nye lastvogne er Scania Danmark A/S og leveringen af de civile last- og tankvogne forventes at begynde i 2017.

Typevalg 

Partierne bag forsvarsforliget har på mødet d. 14. marts besluttet at godkende FMI’s indstilling om typevalg af nye lastvogne. Anskaffelsen omfatter 400-500 taktiske (militære) lastbiler og 300-400 civile lastvogne.

De nye lastvogne skal imødegå Forsvarets fremtidige krav til integration af militært kommunikationsudstyr, våben og andre systemer samt fremme en standardisering af koncernens lastvognsflåde. Aftalen dækker således også mere specialiserede køretøjer som tankvogne til helikoptere og køretøjer til at transportere pansrede bæltekøretøjer. Det forventes, at den øgede standardisering og modulbaserede omskiftelige lad vil medføre en reduktion af den samlede lastvognsflåde.


1. Udbudsproces

1. Udbudsproces blev opstartet første gang i december 2014, men pga. fejl fra ansøger valgte FMI, at aflyse udbuddet i februar 2015.

2. Udbudsproces

Den nuværende udbudsproces blev påbegyndt i april 2015. I september 2015 blev fem kandidater prækvalificerede til første tilbudsrunde. De fem kandidater var Mercedes-Benz, MAN, Scania, Iveco samt Oshkosh. Sidstnævnte valgte dog, at trække sig inden første tilbudsrunde i januar 2016 og i perioden april – juni 2016 gennemførte man derfor kun et testforløb med de resterende fire producenter Mercedes-Benz, MAN, Scania og Iveco.

Testforløbet efterfulgte udsendelsen af et opdateret udbudsmateriale i juli 2016, hvor Mercedes-Benz umiddelbart efterfølgende valgte at trække sig fra konkurrencen.

Dermed var kandidatfeltet indsnævret til kun tre (MAN, Scania og Iveco), da producenterne modtog Best-And-Final-Offer (BAFO) i november 2016. Da FMI ikke modtog et tilbud fra Iveco stod den endelige kontrakttildeling mellem MAN og Scania, som indsendte deres endelig tilbud - Best-And-Final-Offer2(BAFO2) - i januar 2017.

Typevalg

Forsvaret og primært Hæren har med udbuddet ønsket at øge lastvognsflådens fleksibilitet. Tidligere har ’funktionalitet’ været opbygget på den enkelte lastbil, så den var specialiseret til ét formål. Fremover indkøbes i højere grad lastbiler, hvor funktionaliteten opnås via en specialopbygget container eller et flatrack. Containeren / flatracken vil så være opbygget som kontor, kommando, værksted eller andre varianter. Dermed kan de enkelte lastbiler fordeles mere optimalt mellem enhederne.

Evalueringen af de to resterende kandidater viste, at kun Scania Danmark A/S levede op til Forsvarets krav angående pris, kvalitet og brugeroplevelse.

Anskaffelsespris


Selve initialanskaffelsen på 100 civile og 200 taktiske lastbiler er på ca. 400 millioner kroner. Men i realiteten er der tale om en rammeaftale med stor fleksibilitet. Det er derfor ikke muligt at redegøre for den samlede pris, da sortimentet kan variere efter det aktuelle behov.

Levering


Leverandøren er Scania Danmark A/S og leveringen af de civile last- og tankvogne forventes at begynde i maj 2018, mens de militære lastvogne forventes leveret medio 2019.


Sidst opdateret 11-07-2017 - kl. 12:41

Om anskaffelsen

  • Pris: 400 mio. kr. (initialanskaffelsen)
  • Levering: 2018 (civile) og 2019 (taktiske)