Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Lastvogne 

Tidsplan 

Udbuddet af lastbiler til forsvaret begyndte i 2. halvår 2015, og kandidaterne blev testet i april-maj-juni 2016.

I månederne april-maj 2016 forhandlede Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med de fire leverandører for at få afklaring af tvivlsspørgsmål og for at få identificeret de områder, der skulle præciseres i udbudsmaterialet. 

Justeret udbudsmaterialet blev sendt til de fire leverandører for at få deres afgivelse af endelige tilbud (Best And Final Offer ”BAFO”).

Tidsfrist i november 2016

Tilbudsfristen for det var sat til 4. november 2016. Efter den dato gennemførtes evaluering af tilbud, der inkluderede resultatet fra testen.

Umiddelbart efter kontraktindgåelse påbegyndtes design af de taktiske lastvogne med efterfølgende produktion og levering.

Leveringen forventes at begynde i maj 2018.

Sidst opdateret 10-07-2017 - kl. 11:05