Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Lastvogne 

Baggrund 

En stor del af forsvarets flåde af taktiske og kommercielle lastvogne er nedslidt. Den er således moden til enten at blive udfaset eller erstattet af nye moderne lastvogne, som så vil blive leveret af Scania.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse efterlyste i udbuddet efter:

  • Taktiske og kommercielle lastvogne
  • Service og vedligehold af disse
  • Udviklingsydelser til understøttelse af den fremtidige lastvognsflåde

Bedre udnyttelse af flåden

Anskaffelsen skal sikre en bedre understøttelse af operationelle behov, en bedre og mere effektiv udnyttelse af flåden (flådestyring) samt konkurrenceudsættelse som grundlag for fremtidige besparelser (bedre priser).

Inden for godstransport forventes der indkøb af færre specielopbyggede lastvogne og i højere grad anskaffelse af standardlastvogne.

For at sikre en mere effektiv udnyttelse af flåden, så designes de taktiske lastvogne i forhold til modulprincippet, hvor køretøjsplatformen (chassiset) kan sammensættes til forskellige formål/systemer afhængig af hvilket last (delsystem), der monteres på platformen. 

Sidst opdateret 10-07-2017 - kl. 11:01