Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Materiel til forsvaret 

Introduktion 

I Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer vi nyt materiel, der er nøje tilpasset opgaverne. Det sker i tæt dialog med vores brugere, men samtidig skal anskaffelserne også hænge sammen med økonomien. Derfor skal FMI kunne redegøre for en fornuftig og rationel anvendelse af midlerne.

Materiel er et stort område, der blandt andet omfatter feltrationer, uniformer, våben, ammunition, udstyr til kommunikation, kampvogne, fly, helikoptere, skibe, radarer, pansrede køretøjer, personbiler og lastbiler.

Altså alt det et moderne og effektivt forsvar har brug for, uanset om det er en planlagt investering eller et pludseligt opstået behov i forbindelse med deltagelse i internationale operationer.

Nye investeringer

Den overordnede udvikling af forsvaret er beskrevet i forsvarsforliget. Forliget beskriver de større planlagte anskaffelser i forligsperioden.

Sammen med de operative kommandoer udarbejder FMI de krav, som forsvaret stiller til det nye materiel. Herefter går FMI i gang med at undersøge markedet og der udsendes udbud med forbehold for en efterfølgende politisk godkendelse. Dette arbejde danner så grundlag for den egentlige militærfaglige godkendelse af både FMI, de operative kommandoer, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet.

Når den militærfaglige godkendelse foreligger, bliver anskaffelserne optaget i finansloven, ligesom der bliver udarbejdet aktstykker, som Folketingets Finansudvalg skal godkende. Herefter indgår FMI den egentlige kontrakt om at anskaffe materiellet.

Anskaffelsesmodel

FMI's anskaffelsesmodel

Operativt opståede behov
Derudover anskaffer FMI også materiel, hvor behovet for nyt opstår pludseligt. Det kan for eksempel være reservedele eller komponenter, der sikrer, at materiellet fortsat kan være i brug. Den type anskaffelser sker efter de samme principper: der opstår et operativt behov, som så bliver godkendt i Forsvarskommandoen og måske Forsvarsministeriet.

Hvis der er brug for en politisk godkendelse af anskaffelsen, så bliver forligskredsen bag forsvarsforliget inddraget, hvorefter der bliver udarbejdet et egentligt aktstykke.
Sidst opdateret 06-06-2016 - kl. 09:52

Interne links

Eksterne links