Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriereveje 
Projektleder i FMI
Projektledere i FMI har mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde; eksempelvis ingeniører, DJØF’ere, officerer og selvlærte projektledere.

Projektleder 

FMI er i høj grad en projektorienteret organisation, hvorfor der er rig mulighed for at forfølge en karriere som projektleder – både inden for forskellige fagområder og med forskellig tyngde.

Vores kerneopgave er, at sørge for at soldaterne har det bedst mulige materiel til rådighed indenfor den gældende budgetramme, hvad enten det er kampvogne, fly, skibe, radarsystemer, våben, ammunition, IT-systemer, kommunikation eller lignende. Nu og i fremtiden.

Projektleder i FMI

Projekterne i FMI er meget forskellige både i kompleksitet og tyngde, er projektledernes opgave overordnet set de samme – at planlægge og lede projektet, herunder at forudse og være på forkant med eventuelle udfordringer, at koordinere arbejdet og samarbejdet med de forskellige involverede og ikke mindst iværksætte og følge op på beslutninger truffet i styregruppen.

Dog vil der også ofte være behov for, at projektlederen har en vis forståelse for indholdet i projektet, hvilket kan indebære, at projektlederen skal ”ud i felten” med brugerne – dvs. den operative del af forsvaret. Det er blandt andet i sådanne situationer, det at være projektleder i FMI adskiller sig fra projektledelse mange andre steder.

Desuden vil en projektleder i FMI opleve at skulle samarbejde med mange forskellige fagligheder, fx militære medarbejdere, jurister, tekniske specialister, økonomer, indkøbere mm. I nogle tilfælde vil projektledere også opleve, at der er politiske bevågenhed omkring projektet; eksempelvis når Forsvaret skal indkøbe nyt og dyrt materiel.


Karrieremuligheder for projektledere

Har du en projektlederuddannelse, eller anden relevant efteruddannelse inden for området, er det rigtig fint, men det er ikke et krav. Vi vil gerne sørge for, at den rigtige kandidat modtager den nødvendige kompetenceudvikling, herunder eksempelvis PRINCE2 og inden for anden projektmetode.

Bliver man en del af projektledersektionen i FMI, er der god mulighed for intern udvikling og avancement – både i niveau, men også særligt i kompleksiteten af de projekter, man leder. Ved at opbygge erfaring med projektledelse i FMI, vil man løbende få ansvaret for mere komplekse projekter – og måske endda med tiden programmer. 

Ledige jobs som projektleder

Vi slår løbende de ledige projektlederstillinger op på www.forsvaret.dk/job
Afhængig af din uddannelsesbaggrund kan du vælge mellem civile eller militære stillinger. Du kan også sortere de ledige stillinger på geografisk område samt underkategorier. Du har ligeledes mulighed for at tilmelde dig jobagenten.

Sidst opdateret 07-08-2019 - kl. 13:52