Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriereveje 
Indkøber i FMI
Indkøberen følger varen gennem hele processen fra den indledende kundekontakt til bestilling, leverance, fakturering og endelig opfølgning.

Indkøber 

FMI er statens største offentlige indkøbsorganisation. Vi beskæftiger forskellige former for medarbejdere som strategisk indkøbskonsulenter, category managers, contract managers, strategiske udbudskonsulenter og indkøbsassistenter. Vi uddanner også indkøbselever, hvor vi hvert andet år tilbyder nye elevpladser for de kommende indkøbere.

Vores kerneopgave er, at sørge for at soldaterne har det bedst mulige materiel til rådighed indenfor den gældende budgetramme, hvad enten det er kampvogne, fly, skibe, radarsystemer, våben, ammunition, IT-systemer, kommunikation eller lignende. Nu og i fremtiden.


Category Manager 

Som Category Manager er det primære fokus at udarbejde kategoristrategier inden for de kategorier, der er dit arbejdsområde og sørge for at disse startegier bliver udmøntet i forbindelse med konkrete udbud af rammeaftaler.

Category Managers arbejder på tværs af de forskellige værn, hvor fællesnævneren er den kategori, der er arbejdsområdet. Succeskriteriet for en Category Manager er et stort produkt- og markedskendskab, og derfor kan Category Managers have vidt forskellige uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund. Det afgørende er solid viden inden på arbejdsområdet. 


Contract Manager

Som Contract Manager er det primære fokus at sikre, at Forsvaret opnår maksimal nytteværdi af alle givne rammeaftaler i dens levetid. FMI opererer med to typer af Contract Managers. Den ene type er den administrative Contract Manager, der blandt andet forbereder nye aftaler ved opstartsmøder og implementering af aftaler, og som også forestår aftalestyring – dvs. drift og controlling.

Den anden type Contract Manager er den rådgivende Contract Manager, som blandt andet gennemgår aftaleudkast og rådgiver om kommercielle og driftsrelaterede forhold. Derudover er det en opgave at foretage proaktiv leverandøropfølgning– og styring. Begge typer af Contract Managers kan have vidt forskellige uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund. Det afgørende er solid viden inden for feltet.


Strategisk udbudskonsulent

En strategisk udbudskonsulent har som primær opgave at understøtte anskaffelser i Forsvaret igennem udbud af rammeaftaler og anskaffelser via SKI rammeaftager. Succeskriterieret er at dække Forsvarets behov og sørge for, at Forsvaret får det rette materiel til rette tid ved at sikre kommercielt attraktive aftaler. En strategisk indkøber gennemfører også markedsundersøgelser og yder kommerciel rådgivning i forbindelse med anskaffelser.

En strategisk udbudskonsulent kan have forskellige uddannelsesmæssig baggrund, men vil ofte have en solid juridisk indsigt i udbudsreglerne.


Karrieremuligheder for indkøbere


Faglig udvikling

Netop fordi vi har så mange indkøbere ansat inden for et væld af forskellige indkøbsområder, er der også rigtig mange muligheder for den enkelte indkøber – man kan fx specialisere sig eller prøve kræfter med flere forskellige dele af indkøbsprocesser. Det er derfor også meget almindeligt at en indkøber, som en del af en faglig udvikling, skifter stilling internt i FMI.

Som indkøber er der også mulighed for at avancere til chefniveauet. Her vil man komme længere væk fra det konkrete fagtekniske arbejde for i højere grad at bruge tid på personaleledelse, personaleudvikling, koordinering og delegering af de faglige opgaver.


Indkøbsafdeling i FMI

Som indkøbsorganisation for hele Forsvarsministeriets område har FMI et stort behov for indkøbere, som har styr på indkøbsprocesserne, og som kan bidrage til, at de mange ansatte inden for Forsvarsministeriets område får de varer, de skal bruge for at kunne udføre deres arbejde. Derfor tæller vores indkøbsdivision ca. 100 indkøbere, der forhandler kontrakter, indgå leverandøraftaler og understøtter indkøbsprocesser i hele Forsvarsministeriets område.

Indkøbsområdet i FMI er opdelt mellem central- og lokalindkøb. Centralindkøb står for alle større indkøbsprocesser, hvor der skal købes ind for over 200.000 kr., samt i de tilfælde, hvor der skal indgås aftaler med nye leverandører. Det er således i centralindkøb, at de laver de rammeaftaler med leverandører, som ansatte inden for resten af Forsvarsministeriets område anvender.


Lokalindkøb er placeret i 8 indkøbscentre og supporterer forskellige fysiske lokationer rundt omkring i hele landet. Hvert indkøbscenter har således ansvar for at indkøbe varer til Forsvarets fysiske lokationer. Her håndteres de mindre og mere dagligdagsprægede indkøb som fx, reservedele til køretøjer, rengøringsmidler, værktøj, skrivebordsartikler og lignende.


Arbejdsopgaverne som indkøber veksler mellem administrativt arbejde, særligt i SAP, og kontakt med kunder og leverandører. Som indkøber håndterer man hele indkøbsprocessen, det er således den samme indkøber, som følger varen gennem hele processen fra den indledende kundekontakt til bestilling, leverance, fakturering og endelig opfølgning. Fordi alle indkøb skal registreres i SAP, kører alle de administrative processer også herigennem, og en stor del af indkøbernes arbejde foregår derfor i SAP.


Ledige jobs som indkøber

Vi slår løbende de ledige indkøberstillinger op på www.forsvaret.dk/job
Afhængig af din uddannelsesbaggrund kan du vælge mellem civile eller militære stillinger. Du kan også sortere de ledige stillinger på geografisk område samt underkategorier. Du har ligeledes mulighed for at tilmelde dig jobagenten.
Sidst opdateret 13-11-2019 - kl. 12:50