Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Udbudsjurist

Udbudsjurist i FMI

Udbudsjurister i FMI yder juridisk støtte og rådgivning til hele organisationen og sikrer, at anskaffelserne gennemføres korrekt. For at opnå dette har FMI en intern juridisk afdeling med ca. 35 jurister, som har kompetencer til at håndtere størstedelen af opgaverne internt, med Kammeradvokaten som sparringspartner i nogle sager.


Projektleder

Projektleder i FMI

Projektledere i FMI planlægger, gennemfører og efterfølgende evaluerer projekter i alle størrelsesordner. Vores organisation er præget af projektarbejdsformen og vi anvender de nyeste projektledelsesmetoder - uanset om der er tale om IT-projekter, udviklingsprojekter eller projekter ved anskaffelser og bortskaffelser. Som projektleder i FM får man som regel ansvaret for hele projektforløbet samt en bred kontaktflade, både i FMI men også i de operative dele af Forsvaret.


Ingeniør

Ingeniør i FMI

Ingeniører i FMI kan både være tekniske rådgivere, men kan også lede faglige projekter. Vi beskæftiger en bred vifte af ingeniører indenfor fagområderne elektronik, telekommunikation, maskinteknologi, software, kemi, nanoteknologi og geofysik m.m.


IT-konsulent

IT-konsulent

IT-konsulenter i FMI drifter, supporterer og udvikler IT-systemer i hele Forsvarsministeriets koncern. Med det fører en meget bred opgaveportefølje, som blandt andet inkluderer overvågning af systemer og servere, arbejde med scripts, support til brugere i koncernen samt udvikling af vejledninger og guides m.m.


Indkøber

Indkøber i FMI

Indkøbere i FMI forhandler kontrakter, indgår rammeaftaler, foretager markedsundersøgelser og gennemfører indkøb af alt fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Hertil sikrer indkøberne, at bestilling, leverance og fakturering af nye indkøb foregår korrekt.