Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriere i FMI 
Talent Management i FMI
Vores Talent Management-program giver mulighed for at udvikle og skærpe dine faglige kompetencer.

Talent Management 

FMI har et helt særligt behov for at have medarbejdere med specifikke faglige kompetencer.

De særlige kompetencer og ressourcer er også yderst eftertragtede andre steder og derfor er det nødvendigt for FMI målrettet at udvikle egne faglige talenter.

Da FMI har til opgave at skaffe, forsyne og vedligeholde materiel til Forsvarets soldater, så koncentrerer talentudviklingen sig om kompetencer, der understøtter vores kerneopgaver.

Vi fokuserer på fire spor

Forsvarets karrierestrategi definerer seks karriereorienteringer, hvoraf FMI har et særligt strategisk behov for at fokusere på de fire:

  • Planlægning
  • Materiel og Logistik
  • Økonomi
  • Informatik

For alle medarbejdergrupper

Indsatsen med talentudvikling retter sig principielt i mod alle medarbejdergrupper.

Det faglige talentspor retter sig imod alle niveauer og fagrupper (civile og militære) fra manuelt niveau og opefter.

Den brede tilgang er prioriteret, fordi det er nødvendigt at arbejde med horisontal karriereudvikling via specialisering for at imødekomme FMI’s behov for eksperter indenfor strategisk vigtige områder.

Ledere udvikles


For ledelsestalenterne vil der blive fokuseret på medarbejdere, der allerede har ledelsesansvar.

På det niveau vurderes ledelsestalenterne at have en solid baggrund, som talentudviklingsforløbene kan bygge videre på.

Sidst opdateret 06-03-2018 - kl. 14:25

Læs mere