Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Industrisamarbejde

  Indholdsområde

   

  Industrisamarbejde

  Når udenlandske virksomheder leverer forsvarsmateriel eller tjenesteydelser til det danske forsvar for over 5 millioner kroner, er de forpligtet til at indgå en aftale med Erhvervsstyrelsen, inden underskrivelse af kontrakten.

  Det er Erhvervsstyrelsen, der forvalter de såkaldte industrisamarbejdsaftaler, der populært også bliver kaldet modkøbsaftaler.

  Industrisamarbejdsaftaler pålægger en udenlandsk leverandør af materiel at indgå en aftale med danske virksomheder, når leverandøren skriver under på en kontrakt om en leverance til det danske forsvar.

  Skillelinje ved 50 millioner

  Der findes forskellige typer industrisamarbejdsaftaler opdelt i forhold til beløbets størrelse. For et beløb på mellem 5 millioner og op til 50 millioner kroner er der tale om sovende aftale.

  Hvis anskaffelsen overstiger 50 millioner kroner, er den udenlandske leverandør forpligtet til at lægge forsvarsrelaterede ordrer hos danske virksomheder.

  Det sker for et beløb, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen, og som normalt svarer til værdien af leverandørens kontrakt med forsvaret.

  Skrives ind i kontrakten

  Inden FMI gennemfører en anskaffelse, retter vi henvendelse til Erhvervsstyrelsen for at få afklaret, hvorvidt anskaffelsen er omfattet af reglerne om industrisamarbejde.

  Hvis det er tilfældet, bliver kravet om industrisamarbejde indarbejdet i udbudsmaterialet, i kontrakten og i et eventuelt aktstykke.

  • Du kan læse mere om reglerne for industrisamarbejdsaftaler på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
  Industrisamarbejde