Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Policies

Indholdsområde

 
Industri 
Policies ved FMI
Der er meget strikse regler for, hvad offentligt ansatte må modtage af gaver.

Policies 

Forsvarets direktører, chefer og medarbejdere deltager som udgangspunkt ikke i civile materielfaglige forsvarskonferencer.

Begrundelsen er, at forsvarets behov for materielfaglig konferencedeltagelse dækkes af de konferencer, som NATO, EU, NORDEFCO og nationerne (herunder prioriterede samarbejdspartnere) afholder.

Gaver til ansatte

Ifølge Moderniseringsstyrelsens retningslinjer bør offentligt ansatte være særligt tilbageholdende med at modtage gaver eller andre fordele fra borgere og virksomheder, og derfor er vi yderst tilbageholdende med at modtage gaver mv.

Som udgangspunkt må ansatte kun acceptere mindre reklamegaver af begrænset værdi med firmaets navn og/eller logo på. 

Reklamegaver er fx USB-nøgler, krus, papirknive, kuglepenne, kalendere, parkeringsskiver, nøgleringe, blokke og lignende. Sådanne reklamegaver kan kun accepteres, hvis de er fremstillet i generelt reklameøjemed, i et større antal eksemplarer, på i øjenfaldende måde er forsynet med firmaets navn og/eller logo, og at de er uden særlig videresalgsværdi.

Der kan ikke accepteres gaver med medarbejderens eget navn.

Gaver ved højtider

Jf. moderniseringsstyrelsen, kan offentligt ansatte generelt modtage beskedne lejlighedsgaver fra faste forretningsforbindelser i forbindelse med fx jul. Beskedne lejlighedsgaver kan fx være chokolade, bøger og vin.

Arrangementer af privat karakter

FMI’s medarbejdere kan modtage beskedne lejlighedsgaver i forbindelse med arrangementer af personlig karakter, fx runde fødselsdage, jubilæer og afsked.

Endvidere kan medarbejderne modtage beskedne taknemmelighedsgaver som fx en flaske vin i forbindelse med foredrag af privat karakter, hvor medarbejderne er inviteret til at fortælle om et emne.

Kontakt med leverandør

Kontakt med nuværende og potentielle leverandører skal som udgangspunkt ske ved FMI, ved de pågældende leverandørers hovedsæde eller i forbindelse med materieludstillinger, medmindre mødestedet er af relevans for mødets indhold, fx en produktionsfacilitet eller lignende.

Vi afslår normalt at mødes med en leverandør under mere private former, eller hvor mødestedet er valgt for at muliggøre andet end faglige aktiviteter.

Endvidere deltager vi kun i frokoster eller middage, som har en naturlig sammenhæng med den tjenstlige aktivitet fx i forbindelse med virksomhedsbesøg eller materieludstillinger.

Sidst opdateret 29-09-2016 - kl. 14:42