Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Industri 
Faser ved materielanskaffelser
Materielanskaffelsens fire overordnede faser.

Faser 

Anskaffelse af materiel består overordnet af fire faser, der sikrer, at anskaffelsen lever op til kundens krav, og samtidig overholder de gældende regler.

De fire overordnede faser i et anskaffelsesforløb er inddelt i en række trin, der sikrer, at FMI løbende vurderer, om grundlaget for anskaffelsen er i overensstemmelse med både de indgåede aftaler med kunden, de juridiske forhold og de økonomiske forhold.

Derfor gennemgår og kvalitetssikrer FMI anskaffelsesgrundlaget, inden man går fra et trin til et andet.

Ideen

Når FMI planlægger en anskaffelse omfatter den en forventningsafstemning med kunderne om deres ønsker og forventninger til en række funktionelle og målbare krav til materiellet.

Derudover planlægger FMI hele anskaffelsesforløbet og vurderer, hvor lang tid det tager at anskaffe materiellet, hvad det koster, og hvor mange ressourcer anskaffelsen kræver.

Planlægning - Analyse af muligheder


Når FMI går ind i analysefasen omfatter det en markedsundersøgelse, udarbejdelse af kravspecifikation, udarbejdelse og udsendelse af udbudsmateriale og en vurdering og evaluering af de indkomne tilbud, inden FMI gennemfører hele anskaffelsen.

Levering

Når FMI gennemfører selve anskaffelsen er der økonomisk hjemmel til at underskrive en kontrakt. Det kan for eksempel være via et aktstykke.

Når kontrakten efter endt analyse bliver underskrevet, bliver der i kontrakten taget højde for, hvis anskaffelsen kræver en politisk godkendelse via et aktstykke.

Hvis anskaffelsen sker efter de almindelige EU udbudsregler bliver fasen afsluttet med, at der bliver skrevet kontrakt på det valgte tilbud.

Fasen omfatter også levering og modtagelse af materiellet, og planlægning af den efterfølgende drift. Herefter bliver materiellet overdraget til kunden.

Afslutning


FMI afslutter hele anskaffelsen med en overdragelse til kunden (Operative enheder) og en status for det samlede forløb på både materiel og økonomi, ligesom der laves en vurdering af hvilke mulige aktiviteter, der kan være i forhold til den efterfølgende drift og bortskaffelse ved materiellets udløb af levetid.

Sidst opdateret 24-08-2016 - kl. 21:07