Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Industriportalen

Siderne her er dedikeret til dig, der kommer fra industrien. Du kan her læse mere om, hvem du skal kontakte, så din henvendelse bliver behandlet bedst muligt. Henvendelser vedrørende F-35 rettes til F-35 Kampflyprogram.

Hvis du ønsker at sælge eller købe noget fra FMI eller har spørgsmål, der relaterer sig til køb og salg, så kan du kontakte Forsvarets Industrikontor eller Salgsafdelingen.

På siderne her kan du også læse mere om, hvordan og hvilke regler vi anskaffer materiel og tjenesteydelser efter. Det er fx EU´s udbudsregler og reglerne for industrisamarbejde.

Læs mere

Hvordan FMI anskaffer materiel

FMI Anskaffelsesmodel

Udbud ved materielanskaffelser

FMI Udbudsprocesser

Kontakt

Industrikontoret
Tlf.:    +45 7281 5904
Fax:    +45 7281 4201
Email:
openforbusiness@mil.dk

Salg af forsvarets materiel

Salg af forsvarets materiel - stort som småt

Aflysning af Nordic Defence Industry Seminar - NDIS 2020

Grundet COVID-19 situationen, som har konsekvenser for alle, har FMI i samråd med Forsvarsministeriet besluttet at aflyse NDIS 2020. Det er forsat hensigten, at Danmark er vært for NDIS, men at arrangementet gennemføres i 2021. Dato er pt. ikke fastlagt, men vi kommunikerer ud, så snart vi har fastsat en ny dato i 2021.
Læs mere