Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forskning 
Forskningssamarbejde med industrien
Medfinansieringsprojekterne giver en udmærket mulighed for at udvide forskningskapaciteten på en række områder, hvor FMI ikke selv har de fornødne ressourcer.

Industri 

Samarbejdet med industrien på forskningsområdet sker primært via samarbejdsprojekter, der medfinansieres via medfinansieringspuljen.

Medfinansieringspuljen er en pulje på finansloven, som er afsat til medfinansiering af danske virksomheders og universiteters samarbejdsprojekter med internationale partnere.

Ordningen hører under og administreres af FMI. Udbyttet af samarbejdet, der kommer ud af medfinansieringsprojekterne, er teknologisk og forskningsrelateret indsigt i militærteknologi.


Strategiske teknologiområder

Det er FMI, der udbyder de prioriterede områder, som man ønsker forskning indenfor. 

Visse industrielle kompetencer og kapaciteter har særlig strategisk betydning for forsvarets opgavevaretagelse og for varetagelse af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. De aktuelt væsentlige strategiske teknologiområder er:


  • Avanceret software, herunder cybersikkerhed
  • Kommunikations- og kommandokontrolsystemer
  • Overvågnings- og radarteknologi
  • Operativ beskyttelse af personer og militære kapaciteter, f.eks. materiel og kommunikation
  • Dele af køretøjsområdet med kritisk betydning for militære operationer
  • Dele af det maritime område med kritisk betydning for militære operationer
  • Avanceret materialeteknologi og –behandling
  • Energi- og miljøoptimering i relation til operativ opgaveløsning

Dansk industri kan søge

Danske virksomheder kan fremsende projektforslag til FMI. Danske universiteter og andre forskningsinstitutioner kan deltage som partnere og få del i medfinansieringen.

Forskergruppen i FMI Videnscenter vurderer i samarbejde med tre kapacitetsansvarlige i FMI de teknologiske perspektiver i projektforslagene, og de ansvarlige på de relevante militære systemer vurderer de militærfaglige perspektiver.

FMI Forskningsforum prioriterer herefter projektforslagene. De højst prioriterede projekter, vil være de, der får tilskud. 

Ansøgende virksomheder forventes at bidrage med egne ressourcer og der kan indgås samarbejdsaftaler med andre virksomheder og forskningsinstitutioner. 

Næste ansøgningsrunde

Der er nu åbent for modtagelse af projektforslag der udarbejdes i overensstemmelse med følgende opslag, regelsæt og ansøgningsvejledning.

For i år kan virksomhederne fremsende forslag af to omgange: den 21. april og den 1. oktober kl. 12.00 til Industrikontoret på e-mail: openforbusiness@mil.dk

Vi forventer at svare på den første del af ansøgninger senest fredag den 3. juli.


Medfinansieringsordningen – Regler og vejledning.pdf

Medfinansieringsordningen - Call text.pdf

Medfinansieringsordningen - Indkaldelse 2020.pdf

Sidst opdateret 18-05-2020 - kl. 07:36