Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forskning 
Om forskning i FMI
Forskerne i FMI er bl.a. med, når våben- og radarsystemer skal testes.

Om forskning 

FMI forskningsaktiviteter er knyttet op til kapacitetsopbygningen i Forsvaret og er primært koncentreret inden for sensorteknologi, og er forankret i Værnsfælles Videnscenter i Ballerup.

Forskerne er en del af en enhed på ca. 30 medarbejdere, hvor nogle arbejder ved Forsvarets Laboratorium i Værløse, og de har primært en kemibaggrund.

En stor del af medarbejderne har udover en kandidatgrad tillige en ph.d. og har dertil tidligere været vurderet egnet på seniorforsker/rådgiver niveau, som svarer til lektorniveauet på universiteterne.

Forskernes primære opgaver

Den forholdsvis beskedne forskning, der foregår i FMI, er koncentreret på nogle særlige områder såsom:

  • Anvendelse af billeddannende radar, herunder detektion af radarmål og ændringer samt klassifikation og genkendelse af radarmål
  • Sensorsystemer og ubemandede platforme
  • Elektromagnetiske systemer generelt, herunder modmidler og platformsbeskyttelse (elektronisk krigsførelse).


Fokus i den nærmeste fremtid

Lidt mere konkret, så forsker FMI indenfor følgende områder:

  • Anvendelse af syntetisk apertur-radar (SAR), specielt udnyttelse af polarimetri og interferometri.
  • Klassifikation og genkendelse af radarmål på grundlag af SAR-billeder.
  • Elektronisk krigsførelse, herunder varslingssystemer og modmidler.
  • Optiske og hyperspektrale sensorer, samt laserteknologi.
  • Netværk

Derudover er forskerne i FMI involverede i medfinansieringsprojekter, hvor danske virksomheder og universiteter deltager med forskningsbidrag på en række forskellige områder.

 

Sidst opdateret 20-11-2019 - kl. 11:01

Øvrig forskning