Industrisamarbejdsaftaler pålægger en udenlandsk leverandør af materiel at indgå en aftale med danske virksomheder, når leverandøren skriver under på en kontrakt om en leverance til det danske forsvar.

 

Det er Erhvervsstyrelsen, der forvalter de såkaldte industrisamarbejdsaftaler, der populært også bliver kaldet modkøbsaftaler.

 

Skillelinje ved 50 millioner

 

Der findes forskellige typer industrisamarbejdsaftaler opdelt i forhold til beløbets størrelse. For et beløb på mellem 5 millioner og op til 50 millioner kroner er der tale om sovende aftale.

 

Hvis anskaffelsen overstiger 50 millioner kroner, er den udenlandske leverandør forpligtet til at lægge forsvarsrelaterede ordrer hos danske virksomheder. Det sker for et beløb, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen, og som normalt svarer til værdien af leverandørens kontrakt med forsvaret.

 

Skrives ind i kontrakten

 

Inden FMI gennemfører en anskaffelse, retter vi henvendelse til Erhvervsstyrelsen for at få afklaret, hvorvidt anskaffelsen er omfattet af reglerne om industrisamarbejde. Hvis det er tilfældet, bliver kravet om industrisamarbejde indarbejdet i udbudsmaterialet, i kontrakten og i et eventuelt aktstykke.

Sidst opdateret 12. maj, 2020 - Kl. 13.02