Nævnet skal bl.a. følge forsvarets planer for materieludvikling og materielanskaffelser i forhold til det nuværende forsvarsforlig, herunder bidrage til formidling af samarbejdet mellem forsvarets myndigheder og industrien. 

Der ydes også rådgivning vedrørende industriens udnyttelse i forsvarets tjeneste, standardisering af materiel i forsvaret og udvikling og anskaffelse af materiel til forsvaret, specielt for så vidt angår spørgsmål om indkøb i udlandet eller udvikling/produktion her i landet.

 

Direktøren for nævnet og roller

 

Direktøren for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er som National Materieldirektør formand for Forsvarets Materielnævn.

Forsvarets industrikontor varetager sekretærfunktionen i Forsvarets Materielnævn, og der afholdes møder i Forsvarets Materielnævn to gange årligt, medio maj og medio november.

Ud over Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse sidder der repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Værnsfælles Forsvarskommando, Erhvervs- og Vækstministeriet, Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark, Dansk Industri og industrien i øvrigt samt Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Sidst opdateret 13. maj, 2020 - Kl. 09.24

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook