Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriereveje 
Udbudsjurist i FMI
Generelt har man som jurist en meget stor samarbejdsflade, både internt i FMI og eksternt til fx den operative del af Forsvaret, leverandørerne, samarbejdspartnere hos kammeradvokaten etc.

Udbudsjurist 

Vores kerneopgave er, at sørge for at soldaterne har det bedst mulige materiel til rådighed indenfor den gældende budgetramme, hvad enten det er kampvogne, fly, skibe, radarsystemer, våben, ammunition, IT-systemer, kommunikation eller lignende. Nu og i fremtiden.  

For at kunne løfte denne komplekse opgave, har vi et stort behov for juridisk ekspertise og støtte, særligt inden for udbudsret, hvorfor der er rigtig gode karrieremuligheder for udbudsjurister i FMI.

Udbudsjurist i FMI

FMI har en intern juridisk afdeling med ca. 35 jurister, som har kompetencer til at håndtere størstedelen af opgaverne internt, med Kammeradvokaten som sparringspartner i nogle sager.

For at øge kvaliteten i den juridiske rådgivning og give juristerne mulighed for at specialisere sig, er afdelingen inddelt i fem kompetencecentre med hvert deres faglige fokus, fx ”Kvalitetssikring og Rådgivning”, ”IT-kontrakter” og ”Enkeltanskaffelser”.

Typiske opgaver for jurister

De typiske opgaver i Juridisk Afdeling afhænger af, hvilket område man som jurist arbejder inden for. Gennemgående for alle områderne er dog den juridiske rådgivning og undervisning af samarbejdspartnere i FMI. Generelt har man som jurist en meget stor samarbejdsflade, både internt i FMI og eksternt til fx den operative del af Forsvaret, leverandørerne, samarbejdspartnere hos kammeradvokaten og lignende. Den store kontaktflade gør, at man skal kunne lide at have med mange forskellige mennesker at gøre i sin hverdag. Det kræver også, at man skal have en vis grad af personlig robusthed for at håndtere de mange krav, som stilles fra både organisationen og fra brugerne.

Juristerne inddrages i alle dele af en anskaffelsesproces og forventes dermed også at kunne bidrage til både udbuddet af opgaver, til at udfærdige og kvalitetssikre kontrakter og rammeaftaler, at assistere under forhandlinger med leverandører samt at bidrage med juridiske rådgivning til efterfølgende evaluering af udbuddet.

Karrieremuligheder for udbudsjurister

For at forfølge en karriere som jurist i FMI skal man have en juridisk uddannelse som cand. jur eller cand.merc.jur. Herudover er det klart en fordel, hvis man har indsigt i og praktisk erfaring med udbudsloven, forsvars- og udbudsdirektivet, kontraktsret, forvaltningsloven mv. Det er ligeledes centralt, at man er internationalt orienteret og har en god forståelse for forholdet mellem dansk ret og EU-ret.

Fordi det er så vigtigt, at juristerne i FMI hele tiden er ajourført med den nyeste viden inden for området, er der stort fokus på løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse. Derfor prioriteres det at gennemføre daglige juridiske sparringsmøder, undervisning hos kammeradvokaten, gå-hjem-møder hos forskellige advokatkontorer, juridiske netværk m.m.

Udover den løbende kompetenceudvikling er der også god mulighed for at deltage i længerevarende efteruddannelse, fx advokatuddannelsen og relevante HD-uddannelser. Alt i alt er der stort fokus på kompetenceudvikling af juristerne, hvilket samlet set bidrager til at sætte et ensartet højt juridisk niveau i afdelingen samt at gøre hverdagen for juristerne dynamisk og afvekslende. 

Ledige jobs som jurist

Vi slår løbende de ledige juriststillinger op på www.forsvaret.dk/job
Afhængig af din uddannelsesbaggrund kan du vælge mellem civile eller militære stillinger. Du kan også sortere de ledige stillinger på geografisk område samt underkategorier. Du har ligeledes mulighed for at tilmelde dig jobagenten.
Sidst opdateret 07-08-2019 - kl. 14:30