Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarets Materielnævn

Indholdsområde

 

Forsvarets Materielnævn

Forsvarets Materielnævn er et af de væsentlige formelle fora for samarbejde mellem forsvaret og industrien.

Nævnet skal bl.a. følge forsvarets planer for materieludvikling og materielanskaffelser i forhold til det nuværende forsvarsforlig, herunder bidrage til formidling af samarbejdet mellem forsvarets myndigheder og industrien. 

Der ydes også rådgivning vedrørende industriens udnyttelse i forsvarets tjeneste, standardisering af materiel i forsvaret og udvikling og anskaffelse af materiel til forsvaret, specielt for så vidt angår spørgsmål om indkøb i udlandet eller udvikling/produktion her i landet.

Direktøren for nævnet og roller

Direktøren for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er som National Materieldirektør formand for Forsvarets Materielnævn.

Forsvarets industrikontor varetager sekretærfunktionen i Forsvarets Materielnævn, og der afholdes møder i Forsvarets Materielnævn to gange årligt, medio maj og medio november.

Ud over Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse sidder der repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Værnsfælles Forsvarskommando, Erhvervs- og Vækstministeriet, Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark, Dansk Industri og industrien i øvrigt samt Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.


Relateret